środa, 31 maja 2017

PKB Polski w I kw. 2017 r. wzrósł o 1,1 k/k i 4,2% r/r, wyrównany sezonowo.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,1%.
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 0,5 %.
W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 1,0 %.
Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 3,4 %.
Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 2,0 %, podobnie w transporcie, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej spadek wartości dodanej wyniósł 4,6 %.
Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2017 r. wzrosła o 0,4 %.
Popyt krajowy w I kwartale 2017 r. wzrósł realnie o 1,7 %.
Spożycie ogółem w I kwartale 2017 r. wzrosło realnie o 1,1 %, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,4%.
Akumulacja w I kwartale 2017 r. zwiększyła się realnie o 3,0 %.
Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2017 r. zwiększyły się realnie o 0,3 %.

W I kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 4,1% i był wyższy od notowanego w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 1,7%). Wpłynął na to wyższy niż w IV kwartale ubiegłego roku wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,9% (wobec 3,1%) oraz wzrost akumulacji brutto o 5,2% (wobec spadku o 1,6% w IV kwartale 2016 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,7% i było wyższe niż w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 4,5%). Na wzrost akumulacji brutto w I kwartale br. wpłynął wzrost rzeczowych środków obrotowych przy, mniejszym niż w poprzednich kwartałach ubiegłego roku, spadku nakładów brutto na środki trwałe o 0,4 %. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,9 pkt. proc. (wobec +1,7 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.).
Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,2 pkt. proc. (wobec +2,2 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +3,0 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,2 pkt. proc. (odpowiednio w IV kwartale 2016 r: +2,2 pkt. proc. i 0,0 pkt. proc.). W I kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był neutralny (wobec -2,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,7 pkt. proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,7 pkt. proc. (wobec -0,5 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.). W I kwartale br. zanotowano niewielki pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,1 pkt. proc. wobec +0,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.

W I kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1 % w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,2 %.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,0%, w porównaniu z I kwartałem ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu 16 maja 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla I kwartału 2017 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się. (GUS)


poniedziałek, 20 marca 2017

Rozwód z UE ?


Po co nam Polakom Unia Europejska? Najważniejszym argumentem jest brak wojen i konfliktów zbrojnych na terytorium państw należących do tej wspólnoty gospodarczej. Krytykowanie UE sugeruje na zapędy autorytarne lub działanie na rzecz Rosji.
Rozwód z UE będzie bardzo kosztowny dla Polski :
- brak funduszy europejskich; Polska dostała na czysto ponad 90 mld euro, a najwięcej stracą rolnicy i samorządy;


- zamknięcie granic i powrót kontroli paszportowej;
- powrót ceł na towary importowane, a co za tym idzie wyższe ceny;
- osłabienie złotego, przez co towary z zachodu wzrosną znacząco;
- załamanie polskiej gospodarki i ewentualne bankructwo;
- możliwy wariant grecki do kwadratu z obniżką rent i emerytur, a także pensji w budżetówce o 1/3;
- upadek polskiego eksportu; wg stanu na koniec 2016 r. 80% całego eksportu sprzedajemy do krajów UE, a importujemy 61% ( ministerstwo rozwoju ).
- możliwe wprowadzenie sankcji gospodarczych przez UE, bo łamanie praworządności przez obecny rząd i brak naszych przedstawicieli w strukturach unijnych, którzy broniliby polskiego interesu.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Sprytna porównywarka walut


Jeśli szukacie w sieci miejsca, gdzie można szybko porównać ceny walut, możecie zajrzeć na stronę internetową strefawalut, gdzie widnieje zestawienie wielu kantorów internetowych. Są tam cyklicznie aktualizowane kursy walut obowiązujące w poszczególnych e-kantorach. Dodatkowym plusem okazuje się prosty w obsłudze kalkulator, który pozwala w łatwy sposób na znalezienie najtańszego serwisu wymiany interesującej nas waluty. Wystarczy w odpowiednie pola wpisać wysokość wymienianej kwoty, docelową walutę oraz nazwę banku.


https://strefawalut.pl/images/article/thumbnail_1474034737331_strefawalutlogo.png


piątek, 6 stycznia 2017

UE dała na ,,czysto" ponad 87 mld euro. Stan na listopad 2016 r.

Jest wiele opinii na temat członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Oprócz negatywnych, że sprowadzili lesbijki i geje, a także wymagają od rządzących przestrzegania praworządności i zasad demokracji, są także dużo ważniejsze i poważniejsze pozytywne opinie.

 Źródło: Ministerstwo Finansów, stan na koniec listopada 2016 r. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska-ue

Trwanie w UE gwarantuje pokój, ponieważ na terenie żadnego państwa UE nie jest prowadzony żaden konflikt zbrojny. Ponadto flaga UE wzorowana jest na wizerunku Matki Boskiej, która według jednej z interpretacji jest przedstawiona w Apokalipsie św. Jana na lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd.

Polska otrzymała z UE od 1 maja 2004 r. do końca listopada 2016 r. 130,5 mld euro, z czego w ramach:
  1. polityki spójności: 82,5 mld euro;
  2. wspólnej polityki rolnej: 43,4 mld euro;
  3. instrumentu ,,Łącząc Europę" ( CEF ): 247 mln euro;
  4. funduszy migracyjnych: 139 mln euro;
  5. programów wspólnotowych: 798 mln euro.


Wpłaty do budżetu UE wyniosły 43,2 mld Euro. Wynik finansowy członkostwa Polski w UE na koniec listopada wyniósł + 87,1 mld euro. W przeliczeniu na złotówki po ostatnim kursie NBP wynoszącym 4,3766 x kwota dodatniego salda rozliczeń RP 87 136 698 675 euro = 381 362 475 421 zł, czyli 381,4 mld zł.

Polska finansowo zyskała na członkostwie w UE do końca listopada 2016 r. około 381 mld złotych.